GIỚI THIỆU VIG INVEST

Nguyễn Duy Tưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Dũng

Giám đốc đầu tư

Trần Chí Hiếu

Giám đốc Quy Trình