Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh

Đầu tư xây dựng, phát triển dự án một cách hiệu quả nhất, không ngừng tạo dựng các giá trị vượt trội cho cổ đông, người lao động và xã hội.

Cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư và tài chính cho khách hàng các mô hình đầu tư tối ưu, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng nhằm mục đích tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng, phù hợp và tuân thủ theo Luật pháp Việt Nam và quốc tế.

Tầm nhìn

Trở thành một định chế về tài chính, đầu tư và quản lý đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, là cầu nối tin cậy và hài lòng đối với tất cả các đối tác đầu tư trong và ngoài nước.