Lễ ký kết hợp tác giữa VIG Invest – Công ty KNIC

Lúc 10h30, ngày 14/10/2020, tại trụ sở chính của TECHGEL, Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Công ty CP VIG Đầu tư (Tên giao dịch là VIG) và Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu tiềm năng hợp tác chiến lược đối với việc đầu tư vào các dự án công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo, môi trường… cũng như sử dụng một số các dịch vụ tài chính.