Công ty CTA Holdings

Công ty Cổ phần Đầu tư CTA Holdings là một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, quản lý đầu tư, mua bán sáp nhập, tái cơ cấu và thu xếp nguồn vốn. Đội ngũ lãnh đạo của CTA Holdings đều là các chuyên gia được đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm về hoạt động đầu tư và tài chính tại thị trường Việt Nam cũng như trên thị trường tài chính quốc tế.