Công ty Lavida

Công Ty Cổ Phần Lavida Invest được thành lập bởi các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và có kinh nghiệm triển khai các dự án lớn trong lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp, hạ tầng cảng và hạ tầng năng lượng. Sứ mệnh của công ty là mang đến cho đối tác các sản phẩm tài chính và bất động sản đảm bảo sự hài hòa về giá trị và lợi ích.