DỰ ÁN TRỒNG ỚT NĂNG SUẤT CAO

VÙNG NGUYÊN LIỆU ĐANG TRIỂN KHAI TẠI VĨNH PHÚC

Nông trại tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

  • Phát triển vùng nguyên liệu trồng ớt năng suất cao phục vụ nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.
  • Diện tích: 50 – 100ha.
  • Địa điểm: Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

  • Hợp tác với nông dân quanh khu vực
  • Cung cấp giống, phân bón, thuốc trừ sâu và các vật tư nông nghiệp khác cho người dân.
  • Có cán bộ kỹ thuật hỗ trợ về quy trình trồng trọt và giám sát chất lượng.
  • Bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra.
  • Nông trại đóng vài trò là vườn ươm giống, trung tâm đào tạo kỹ thuật và kho vật tư, xưởng sơ chế, đóng gói.
  • Sản phẩm được cung cấp cho nhà máy chế biến và xuất khẩu.