Tổ hợp khu sản xuất VLXD từ tro bay, xỉ than

Địa điểm

Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Tổng vốn đầu tư

Khoảng 600 tỷ VNĐ (~ 26 triệu USD)

Diện tích

41,29 ha

Thành phần dự án

  • Khu vực sản xuất bao gồm các nhà máy sản xuất VLXD không nung từ tro bay và xỉ than.
  • Khu vực R&D hợp tác với các viện nghiên cứu khoa học về thành phẩm.
  • Khu vực cung cấp dịch vụ hậu cần và hỗ trợ.

 

Hiện trạng dự án

Đã được cấp giấy phép xây dựng.

Vai trò của VIG Invest

Việc phát thải tro bay từ các nhà máy nhiệt điện trở thành vấn đề môi trường đầy thách thức đối với hầu hết các tổ hợp khu sản xuất năng lượng. VIG Invest nhận thấy rằng đây là một cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn cho việc tạo nên nguồn nguyên liệu nhân tạo để sản xuất các loại VLXD khác nhau.

Đối với đề án này, VIG Invest đã và đang hợp tác với Sejong E&C (Hàn Quốc), QGM Corp (Trung quốc) và Zenith (Đức) để phát triển công nghệ xử lý tro bay.

Vai trò chính của VIG Invest là thu xếp quỹ đất, giấy phép dự án và thu xếp tài chính.