Nhà máy nước thải Tây Sài Gòn

Chủ đầu tư

Lotte E&C – Huvis Water – Honor Shine Global

Vị trí

Phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Tổng mức đầu tư

  • Giai đoạn 1: 350,638 triệu USD
  • Giai đoạn 2: 131,962 triệu USD

Mục đích

Thực hiện dự nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải ngày càng tăng của thành phố Hồ Chí Minh, vệ sinh, y tế công cộng, môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.

Hình thức đầu tư

BLT

 

Công suất

  • Phân thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 với công suất 450,000 m3/ngày và giai đoạn 2 sau năm 2020 tăng công suất 650,000 m3/ngày.

Hiện trạng dự án

  • Đang đàm phán với TP Hồ Chí Minh.

Vai trò của Lavida

  • VIG INVEST hợp tác cùng đối tác chiến lược là Tập đoàn Lotte nghiên cứu, triển khai dự án theo hình thức BLT (Xây dựng – Cho thuê – Chuyển giao)